FÖRSTASIDAN ARKIV OM ALTERNATIVJOURNALEN MOTGIFT BIBLIOTEK BLOGGAR ANNONSERING ANSLAGSTAVLA LÄNKAR
Nyheter Kontakta oss Webshop Utbildning

WEB-kurser mm

Böcker

Egna och andras böcker

Mottagning
RSS

Om alternativjournalen
Redaktörer:
Ulf BrånellWebbplatsen är utvecklad av SpaceLoops

om hormonstörande ämnen i livsmedel.

P g a nyhetsbrevets utformning och volym kan det hämtas på http://www.klokast.se/Nyhet/2013/GL1304.pdf

4 juli 2013


Skriv kommentar

Miljögifter i Livsmedel mm

Hej!

Det har gått en tid sedan förra nyhetsbrevet. Under tiden har jag tillsammans med en grupp inom Ren Åker Ren Mat gjort omfattande efterforskningar hur miljögifter sprids och vilka ämnen det är frågan om. Varför finns de i navelsträngsblod och bröstmjölk? Vad finns i vår mat? Vilka hälsorisker drabbas vi av? Hur kan vi pressa ned halterna?

Frågan är allvarlig då en helt ny bild framträder. Det är inte så att ”fet Östersjöfisk” är den stora avgörande orsaken till de miljögifter som kommer med maten. Av det årliga intaget av dioxiner och dioxinliknande ämnen kommer en betydligt större mängd med vissa baslivsmedel, som i sin tur förorenats då jordbruket och livsmedelsföretagen släpper in miljögifterna i vår livsmedelsproduktion. En viktig väg har visat sig vara avloppsslammet. En del miljögifter i slammet visar en ökande tidstrend, t ex vissa substanser av bromerade flamskyddsmedel, PCB, ftalater och klorparaffiner – andra visar minskande tidstrend.

Slam sprids idag som en form av ”kvittblivning” (Kemikalieinspektionens benämning). Däremot har det visat sig att kretsloppsargumentet närmast är en vilseledande kuliss. Av jordbrukets omsättning av lättlöslig fosfor kommer endast cirka 2 procent från slammet, medan mängden mullbildande ämnen är närmast försumbar i förhållande till den totala omsättningen. (Se bilaga). Det är direkt stötande och oacceptabelt att kvittblivning av kemiskt avfall skall berättiga att foster och barn skall exponeras för miljögifter.

Som läsare av mina nyhetsbrev bör du se ett TV-program som sändes i veckan, Vetenskapens Värld i TV2. Det gäller inte minst gravida, ammande och kvinnor i barnafödande ålder. Även vi som är mor- och farföräldrar bör ta del av detta. Budskapet är kristallklart och detsamma som i Stefan Jarls film ”Underkastelsen” – vi måste avbryta den smygande förgiftningen av våra foster och nyfödda barn. Av 49 undersökta ämnen fanns 35 i barnets blod. Denna förgiftning sägs i tv-programmet vara lika allvarlig för vår framtid som klimatfrågan.

Antingen kan du se programmet i morgon lördag kl 12.25. Eller så kan man se det i datorn under denna adress:

http://www.svt.se/vetenskapens-varld/se-program/del-17-11?autostart=true t o m söndag.

 

En allvarlig och ny uppgift i programmet var att ett nyfött barn hade mångdubbelt mer perfluorerade miljögifter i sitt blod än mamman. Perfluorerade ämnen tvättas t ex ur kläder i tvättmaskiner eller kommer från biltvättar och når slammet. Dessa ämnen är mycket svåra att bryta ned. Men de binds inte till fettet som andra miljögifter utan binds till proteiner. Det jag saknar i filmen är att miljögifterna förknippas enbart med Östersjön, medan den svenska åkermarken och livsmedelsproduktionen är en för foster och barn ännu viktigare källa för dessa miljögifter.

Idag sätts miljögifterna i samband med: bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus, åderförkalkning m m

I nästa nyhetsbrev, som kommer snart, skall jag berätta hur vi tillsammans skall minska halten av miljögifter i våra livsmedel. Jag är övertygad om att detta är en av de viktigaste åtgärdena när det gäller att komma till rätta med många av de sjukdomar och hälsorisker som plågar industrisamhället – både hos barn och vuxna.

Se också:

1.5858887-miljon-pa-landsbygden-hotas-av-allt-fler-gifter

 

Samma miljögifter som finns i navelsträngsblod sprids med slam:

 

http://www3.ivl.se/miljo/projekt/dvss/pdf/miljogift_slam_avlopp_2010.pdf

 

www.renakerrenmat.se

 

Gunnar Lindgren

Starrkärr 210, 446 95 Älvängen

Tfn 0303-745073, 070-5679054

gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com

www.gunnarlindgren.com

http://www.alternativjournalen.se/ooljat

tkab4

15 maj 2013


Skriv kommentar

Tungmetaller i barnmat mm

P g a nyhetsmailets storlek och utformning finns det att hämta på http://www.klokast.se/Nyhet/2013/GL1301.pdf

18 januari 2013


Skriv kommentar

Om olivolja, miljögifter, hållbar utveckling och filosofi

P g a nyhetsbrevets utformning och volym kan det hämtas på http://www.klokast.se/Nyhet/2012/GL1212.pdf

27 december 2012


Skriv kommentar

Miljögifter i baslivsmedel

P g a nyhetsbrevets utformning och volym kan det hämtas på http://www.klokast.se/Nyhet/2012/GL1211.pdf

5 december 2012


Skriv kommentar

Så tillverkas Lätta och Becel

P g a nyhetsbrevets utformning och volym kan det hämtas på http://www.klokast.se/Nyhet/2012/GL1210.pdf

31 oktober 2012


Skriv kommentar

Man kan inte öppna sidan.

Postat av Alexander den 22 januari 2013

Sommaren är här

Pga omfång och format publiceras Gunnar Lindgrens nyhetsmail i pdfformat här_ http://www.klokast.se/Nyhet/2012/GL1209.pdf

Detta är det sista nyhetsbrevet innan sommaruppehållet.
Det handlar om:
-­‐ Vårt växthus och våra stackars ankor
-­‐ Livsmedel utan miljögifter
-­‐ Oljan och framtiden – en ny bok
-­‐ Jag spelar och talar

8 juli 2012


Skriv kommentar

Vändpunkt för slamspridningen

Pga omfång och format publiceras Gunnar Lindgrens nyhetsmail i pdfformat här_  http://www.klokast.se/Nyhet/2012/GL1208.pdf

Regeringen ser inte längre slamspridningen som en godtagbar form av växtnäringsåterföring. Länge nog har man kunnat sprida detta kemiska avfall i livsmedelsproduktionen. Kemikalieinspektionen anger att slamspridningen är en form av ”kvittblivning” av ”avfall”. Så gott som alla livsmedelskonsumenter anser att odlingsmarken skall gödslas med växtnäring och inte med läkemedelsrester, miljögifter och tungmetaller.

I och med att det kvarstående motivet för slamspridningen nu är ”kvittblivning” av ”avfall”, är det lätt för en kvalitetsmedveten svensk livsmedelsframställning att en gång för alla avvisa slammet från den svenska odlingsmarken.

15 maj 2012


Skriv kommentar

Tack och lov - man borde applicera samma resonemang på restprodukten från rötgasframställning ("biogas") - greenwashing med hjälp av ord som tar makt över förnuftet och genom att upprepa lögner, så blir ju inte lögnen till sanning ..

Postat av Peter Masak den 29 maj 2012

Slammet ett hot mot vår livsmedelsproduktion

P g a mailets omfång och format publiceras det i övrigt i pdf-format här.
 

18 april 2012


Skriv kommentar