alternativjournalen


Gurkmeja

Välkommen till nya alternativjournalen!

Det är vårt sökande och vår nyfikenhet som för oss framåt och det är också från detta denna sida utgår ifrån. I dagens samhälle så finns en stress, det finns en press och det finns krav som gör att vi söker efter nya vägar att gå. Inte minst så gäller detta områden som medicin, som rör träning, som rör den kost vi äter samt hur vi ser på andra saker som tillförs våra kroppar - exempelvis vaccin. Det finns ofta all anledning att söka nya vägar och exempelvis snegla lite mot hur antroposofin och alla delar inom denna filosofi betytt för vår pedagogik, vår syn på medicin och alternativ sådan samt hur vi förhåller oss till exempelvis ekologiskt jordbruk.

Vi tänkte här fördjupa oss lite i några dessa ämnen och ha en så objektiv blick som möjligt där både negativa sidor samt en del positiva sådana lyfts upp till ytan.

Vi ska här direkt säga att det börjat synas en skepsis mot många delar av vårt samhälle. Detta gäller västvärlden i stort där fler och fler börjat ifrågasätta normer, regler och rekommendationer från exempelvis sjukvården. Det kan här handla om en slags paranoia om att staten vill ha kontroll över oss genom att stoppa i olika saker i våra livsmedel, det kan handla om chemtrails (vit rök som syns efter flygplan och som sprids i syfte att hålla befolkningen lugna och stabila) och det kan handla om att läkemedelsföretagen ingår i något slags hemligt sällskap som skor sig på oss medborgare.

Dessa foliehattsteorier kommer vi inte att beröra närmare då det inte finns några som helst belägg eller verklighetsförankring i dessa. Det som gjort att sådana fått spridning handlar till mångt och mycket om internet och att vem som helst kan lägga fram en teori - fri för vem som helst att adoptera, addera något till och sedan sprida vidare. Sådant humbug och kvacksalveri lämnar vi därhän på den här sidan.

Det finns dock några områden som är mer relevanta och som är vara lite mer tid i strålkastarljuset; några som kanske egentligen inte borde vara så alternativa som gemene man säger. Här kommer vi därför att gå igenom för- och nackdelar med alternativmedicinen, med olika typer av naturläkemedel, med att äta obesprutad mat samt vad som egentligen gäller vid, en idag het potatis i form av vaccin. Låt oss avhandla dessa intressanta områden lite kort här nedan innan vi går mer in på djupet på de olika sidorna för respektive del.


Wellness

Alternativmedicin:

Alternativmedicin är det område med störst spännvidd och som har flest nyanser också. I denna benämningen ryms mer udda metoder som exempelvis skrattyoga, tarmsköljning, laserterapi och rolfing tillsammans med klart accepterade behandlingar som kiropraktik, naprapati, yoga, qigong och meditation. Det gemensamma mellan all form av alternativmedicin är att de först ses med stor skepsis - i och med att de inte är vetenskapligt prövade - och att de senare kan visa sig vara väl fungerande som komplement till mer accepterade behandlingar och mediciner.

Att besöka en naprapat, att gå på Yoga, att meditera eller besöka en kiropraktor för en ond rygg är idag en självklarhet hos många. Då behandlingarna i fråga dök upp så var de inte fullt lika acceptabla utan avfärdades - i många fall - som rent kvacksalveri. Att exempelvis akupunktur erbjuds vid förlossningar är ett gott exempel på där alternativmedicin integrerats i den moderna, västerländska vården. Som man kan förstå av detta så finns det en tydlig skillnad mellan samhällen, länder och kulturer också. En läkare i ett land kan utan att tveka ordinera en typ av behandling; detta medan en läkare i ett helt annat land kan avfärda samma behandling som en bluff.

Samtidigt så måste man hålla ett kritiskt öga mot behandlingar inom alternativmedicin. I många fall så handlar det om ren placeboeffekt där man tror sig må bättre - men där ingen egentlig förändring har ägt rum. Gällande svåra sjukdomar så är detta naturligtvis väldigt skrämmande och ett sätt att lura patienten att framsteg görs; något som står i vägen för behandlingar och mediciner som de facto fungerar. Generellt så kan vi säga att många områden inom alternativmedicin bäst ses som rena komplement.

Naturläkemedel:

Gällande naturläkemedel så tillhör sådan en specifik gren av medicin och läkemedel där man använt sig av naturen som bas. De två övriga benämns som Växtbaserade läkemedel och Traditionellt Växtbaserade Läkemedel . Skillnaden mellan dessa är hur de hanteras av sjukvårdspersonal och läkare. Den första kategorin - Växtbaserade Läkemedel - kan en läkare både informera, rekommendera och ordinera.

Den andra kategorin - Traditionellt Växtbaserade Läkemedel - kommer med tuffare restriktioner och får inte ordineras eller tipsas om på samma sätt. Detta då effekten av dessa mediciner inte är vetenskapligt förankrade på samma sätt som den första kategorin. Dock så har dessa mediciner genomgått en prövning hos Läkemedelsverket och bedöms hålla en tillräckligt god farmaceutisk kvalitet för att de ska informeras om- och att de är oskadliga vid normal användning.

Den tredje kategorin - vilken vi ska titta närmare på här - kallas alltså naturläkemedel. Här har Socialstyrelsen och Läkemedelsnämnden gemensamt tagit fram ett regelverk kring hur läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier ska förhålla sig till - av Läkemedelsverket - godkända naturläkemedel och ordinering av sådana. Inom ramen av sin yrkeskompetens så kan alltså en läkare rekommendera ett naturläkemedel; något som vi tycker är intressant i sammanhanget.

Skillnaden mellan naturläkemedel och de två övriga kategorierna är att naturläkemedel är framställda av - och har sin aktiva substans i - djurdelar, bakteriekultur, salt eller mineraler; de andra två utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar.

Obesprutat:

Idag så fäster vi en väldigt stor del på vad vi äter och i synnerhet hur processen sett ut innan maten i fråga hamnat på våra tallrikar. Något som i grunden är bra - vi vill inte ha besprutade grönsaker, vi vill inte köpa kyckling som packats ihop och enbart framställts för slakt, vi vill inte riskera att drabbas av olika bakterier som en följd av misskötsel vid slakt av ko-, gris-, eller får. Dessutom så ser vi till hur transporten sett ut och vi vill inte bidra till miljöförstöring som en följd av långa transportvägar.

Ekologiskt, närproducerat och obesprutat är ord som ligger helt rätt i munnen idag.

Men, det finns även problem med sådana. Dels så fuskas det en del i branschen, dels så sliter många ekologiska jordbruk en del på miljön (tvärtemot vad man kan tro) och dels så finns det även andra frågetecken att bena ut. Vi hoppas att vi ska kunna göra så på den här sidan.

Vaccin:

Det har under året blossat upp en, understundom, ganska hätsk debatt gällande vaccin och hur man ska förhålla sig till sådant. Mycket av detta bottnar sig i kulturella skäl där missförstånd kunnat spridas kring vaccination mot olika sjukdomar utan att någon kunnat sätta stopp för det. Här har en kraftfull kampanj påbörjats där man - på olika språk - försöker informera om vikten av att vaccinera sig mot exempelvis mässling.

Dock så finns det även andra skeptiker mot vaccin i stort och dessa har kommit att växa till antalet under senare år. Detta som en följd av den vaccinet mot svininfluensan och de bieffekter denna förde med sig för somliga. Att flertalet vaccinerade - främst barn - drabbades av narkolepsi var någonting som blev ett dråpslag för många. Vi ska försöka bena ut vad som gäller, varför man bör vaccinera sig och varför det inte finns några belägg för att vare sig tankekraft eller kolloidalt silver skulle kunna fungera som ett substitut. Vaccin är livsviktigt - men måste man vaccinera sig mot precis allt?