Obesprutat

Är obesprutat det bästa alternativet?

Det finns all anledning att fundera över vad vi lägger på våra tallrikar sett till hur vår hälsa kommit att förändras som ett led i vår kosthållning. Den stora boven i detta stavs fetma och det är en klar varningssignal att vi idag har fler människor som äter ihjäl sig än som svälter. Fetmaepidemin över västvärlden innebär inte bara att midjemåtten kommit att öka - nej, det handlar om att hjärt- och kärlsjukdomar ökat, att vi ser fler personer med diabetes samt att många andra problem - trasiga knän, dåliga fötter, värkande leder - kommit i en större omfattning.

Nyttigare mat är något som allt fler eftersöker och här gäller detta inte bara fett och socker - nej, vi har även blivit mer klimatsmarta samt mer noggranna då det gäller tillsatser och annat. Exempelvis så söker många aktivt efter närproducerade råvaror då man vet att dessa inte påverkar miljön på samma sätt som de råvaror och livsmedel som fraktas runt halva jorden.

Vi söker även mer efter ekologiska råvaror och här är köttet ett gott exempel. många är medvetna om vilken enorm miljöbov som gömmer sig bakom köttindustrins fasad och vill aktivt motverka detta genom att betala lite extra för ett bättre alternativ - som dessutom smakar godare.

Välj obesprutad mat

Besprutat eller obesprutat då - hur ska man tänka där? Nästan all forskning visar att den obesprutade maten är det bästa valet vi kan göra. Dels så slipper vi få in gifter i våra kroppar och dels så kan vi - genom vårt val - hindra att andra drabbas. Det är nämligen inte vi som drabbas hårdast. Den mängd gift vi får i oss är i stort sett försumbar.

Men, giftet som drabbar bönderna där besprutningen skett är avsevärt mycket högre. Man använder olika gifter för att bli av med skadedjur och insekter och de som bor i närheten av dessa odlingar får i sig alla dess gifter - både via luften och genom det som de äter.

Vi kan generellt säga att om - fundera verkligen här - du ska köpa besprutad mat så ska den vara odlad inom EU. Vi har tuffare regler här än vad övriga världen har. Det som är talande i detta är att de gifter som är förbjudna inom EU fortfarande används i hög utsträckning i Brasilien och i andra sydamerikanska länder.

Ekologisk mat - en miljöbov?

Allt är dock inte guld och gröna skogar då man pratar om ekologisk, närproducerad och obesprutad mat. Nej, det finns några saker som man bör tänka på. Ny forskning har nämligen visat att den ekologiska maten sliter minst lika mycket - och ibland mer - på vår miljö. Detta genom att man får hälften så stora skördar och att man i och med detta får en betydligt högre kostnad - rent miljömässigt - än vad normala skördar ger.

Allt detta enligt en rapport från International Centre for Research in Organic Food Systems som ligger i Århus. Samma rapport gör även gällande att den ekologiska maten heller inte är bättre för oss.

Om detta stämmer så finns det således en risk att många idag betalar väldigt mycket pengar för att göra gott, men att man i själva verket både gör sig själv, miljön och den egna plånboken en riktig björntjänst.