Vaccin

Finns det någon relevans i kritiken mot vaccin?

Det har sällan diskuterats så mycket om vaccin som under de senaste åren. Det mesta har haft sitt ursprung av bieffekterna som kom av vaccinet - Pandemrix - mot den så kallade svininfluensan där man såg att väldigt många drabbades av narkolepsi - något som gjorde att de plötsligt, när som helst och utan förvarning kunde falla in i djup sömn.

Ett jätteproblem som passade väldigt bra in på många vaccinkritikers agenda. Plötsligt så kunde många inom exempelvis den antroposofiska filosofin dra nytta av det inträffade, sprida sina läror och konkret peka på att vaccin är av ondo. Detsamma gällde för olika konspirationsteoretiker som direkt kunde peka på att vaccin är ett sätt att kontrollera oss, att det handlar om pengar och möjligen även om hemliga sällskap som styr världen.

Sant är att många drabbades i onödan och sant är att det finns en ganska utbredd skepsis mot vaccin där många familjer exempelvis erbjuder mässlingpartyn och liknande i syfte att smitta sina egna barn och därigenom göra dessa mer motståndskraftiga. Man tror nämligen att våra kroppar kan reda ut sjukdomar som mässling och att vaccinet i själva verket försvagar våra immunförsvar.

Ute i Järvaområdet i Stockholm så gick det i somras så långt att sjukvården blev manade att varna allmänheten för att mässling kunde spridas. Detta då en grupp börjat sprida desinformation om att vaccinet - MPR - kunde leda till autism hos barnen och att några barn dessvärre drabbades av mässling som en följd av denna ryktesspridning.

Vi ska vaccinera oss

Vi tänkte passa på att säga några saker gällande vaccin och varför man ska vaccinera sig. Detta för att en gång för alla göra slut på alla missuppfattningar, kvacksalverier, rykten, desinformation och konspirationsteorier som sprids likt ringar på vattnet. Här är några talande punkter:

  • Vi vaccineras för att slippa drabbas av någon typ av sjukdom. vaccinet ger inte ett 100 procentigt skydd - men det minskar risken att drabbas väldigt mycket. 
  • I Sverige har vi ett frivilligt vaccinationsprogram - som alla bör delta i - där vi vaccinerar oss mot Mässling, Röda Hund, Difteri, Stelkramp, Påssjuka, Hib-infektion, Polio, Kikhosta, Pneumokockinfektion och där flickor även vaccineras mot HPV. 
  • Flocken först: Genom att så många som möjligt vaccineras så kan flocken - vi alla - skyddas genom att så få som möjligt kan sprida sjukdomarna i fråga. Här kan alltså din vaccinering skydda ett spädbarn eller någon annan person som inte svarar på vaccinet av någon anledning. 
  • Vi behöver inte vaccinera oss mot allt. Som i fallet om svininfluensan - det är valfritt om man vill vaccinera sig. Vinterkräksjukan är nästan alltid en het potatis i denna fråga där några väljer att vaccinera sig och där några chansar och hoppas att de inte drabbas. 
  • Utomlands. I Sverige har vi inga problem med Tyfoid, TBE, Gula Feber och exempelvis Malaria. Ska man åka till ett land som har dessa problem så bör man vaccinera sig för att slippa drabbas. 
  • Du kan bära på en sjukdom. Även om du inte drabbas av någon sjukdom - tack vare vaccinet - så kan du bära på den. Därför så vaccineras också alla spädbarn i Sverige. Detta gör att sjukdomar - dödliga sådana - som tidigare funnits inte åter ska få fäste.