Advokat är inte billigt att anlita, men det finns ekonomisk hjälp att få

Det är inte gratis att anlita en advokat. Privatpersoner i behov av målsägandebiträde kan dock få ekonomisk stöttning från staten via den s.k. rättshjälpen.

I en rättegång är det inte bara den åtalade som kan ha hjälp av en bra advokat. De brottsoffer som blivit inblandade i målet har också möjlighet att ta juridisk hjälp. En advokat som arbetar i den rollen kallas målsägandebiträde, eftersom brottsoffret ofta också är målsägande.

De flesta vet nog om att advokater är bra på att ta betalt. Ett vanligt arvode är 2 000–3 000 kronor per timme. En rättegång med allt kringarbete äter ofta upp ett stort antal arbetstimmar för ett målsägandebiträde. Detta kan ibland avskräcka brottsoffer från att ta kontakt med advokat.

Advokat eller målsägandebiträde kan betalas via rättshjälp

Det är därför värt att påpeka att många målsägande har rätt att få sina advokatkostnader betalda från till exempel brottsofferjourer eller staten själv, i vissa fall. Det finns alltså ingen anledning att tveka inför att anlita ett målsägandebiträde inför en rättsprocess. För privatpersoner finns goda möjligheter att få så kallad rättshjälp beviljad från staten.

För att bli beviljad rättshjälp som täcker kostnader för advokat och/eller målsägandebiträde krävs vissa ekonomiska förutsättningar. Man får helt enkelt inte ha råd att betala advokatkostnaderna själv. En målsägandes ekonomiska förutsättningar prövas innan rättegången, och man får veta på förhand om man kommer få ekonomisk stöttning från rättshjälpen eller ej. Generellt rekommenderas det att anlita en advokat som målsägandebiträde oavsett vad det rättsliga ärendet gäller.

19 Aug 2023