Några viktiga tankar innan du söker upp en skönhetsklinik i Malmö

Är du inte nöjd med din kropp? Ditt ansikte? Kroppsdelar som ditt DNA gjort större eller mindre än vad du önskar? Då kan du gå till en skönhetsklinik i Malmö.

I dagens samhälle söker vi fullända oss själva efter mallar eller ideal. Dessa ideal är många gånger sådana som gått under kniven och visar upp ett mer fulländat yttre än vardagsmänniskan gör. Idealen främjar ett vältränat jämte smalt utseende, med ett vitt och slätt leende.

Ju mer vi söker efter skönhetens väsen som ett yttre ting, en form som alla ska stöpas i, desto längre ifrån den kommer vi. Det är klart att det fysiska är viktigt eftersom det representerar den vi är: det vi presenterar för omvärlden, med våra kläder, vårt hår, och våra former. Men det är också det mest ultimata sätt varpå vi kan fjärma oss från oss själva och genuin mänsklig kontakt.

Älska dig själv först och främst

När vi är inkapabla att älska oss själva för det vi är, och söker uppskattning för något som vi inte är, kommer också den uppskattning vi faktiskt får aldrig att tillfredsställa oss. Om någon sa: vilken fin mask du har på dig? Skulle du känna att personen uppskattade dig, eller din mask? Kanske om den masken var noga utvald av dig, och du verkligen kände att den representerar DIG och inte ett yttre ideal.

Att komma överens med sig själv och det liv man lever är långt viktigare än den kropp som man bär på. Kroppen är förstås viktig den med, men av helt andra anledningar. Kroppen behöver vara välfungerande och hälsosam för att du ska kunna utföra de ting som ditt inre vill. Ett hälsosamt psyke tar sig också uttryck i en hälsosam kropp. Därför kan det vara bra att till exempel utföra kroppsliga aktiviteter som stärker både kropp och psyke.

Har du bestämt dig?

Överväg därför noga om det är din kropp du behöver förändra eller om det är dig själv och ditt inre du behöver fokusera på. Skulle det vara så att du ändå känner att något i ditt utseende faktiskt behöver förändras för att du ska kunna vara mer tillfreds med dig själv så finns det en skönhetsklinik i Malmö, eller kanske flera, som du kan söka upp. Se då också till att dessa har legitimerade läkare och att de produkter som används är bra för din kropp.

13 Jan 2020