FÖRSTASIDAN ARKIV OM ALTERNATIVJOURNALEN MOTGIFT BIBLIOTEK BLOGGAR ANNONSERING ANSLAGSTAVLA LÄNKAR
Nyheter Kontakta oss

siem@klokast.se

073-8485972

Webshop Utbildning

Antingen du är SJUK eller FRISK: Detta bör du veta!

Webbkurs 10 brev + material på CD, DVD m.m.

Lär dig ekologisk medicin!

Den här kursen kommer du att ha glädje av hela livet - inte bara för egen del, utan också för familjens, vännernas, patienternas – d v s dem du bryr dig om. Den kostar dig vad en kvällstidning kostar under några månader.

Priset för hela Webbkursen är 1950:-

Hur går det till att studera?

Du betalar in kursavgiften på bg 285-0030, med angivande av din mailadress. Du får då via email Web-adressen ditt deltagarnamn och lösenord. Sedan kan du koppla upp dig direkt, ta del av kursmaterialet och läsa in det. Du har möjlighet att ställa frågor rörande kursinnehållet via email.

Vill du ha flygande start betalar du med Swish 123 653 54 39. Då kan du normalt koppla upp dig och börja studera samma dag.

Böcker

Vinterrea på 
Att leka Gud, endast 100 kr.

Det är vinterrea på Pia Hellertz bok Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning.
Där beskriver hon klimatdebatten i ett politiskt perspektiv. Teorin om global uppvärmning är inte vetenskapligt grundad utan är en politisk fråga.
Geoengineering handlar bland annat om det som i folkmun brukar kallas “chemtrails”, d.v.s. spridning av kemikalier efter flygplan för olika syften.
Boken kostar för tillfället 100 kronor inklusive portot som är på 39 kronor. Kontakta Pia Hellertz via hennes mail och meddela postadress,
pia.hellertz@telia.com.

Mottagning

Det finns fn ingen mottagning

RSS

Om alternativjournalen
Redaktörer:
Ulf BrånellWebbplatsen är utvecklad av SpaceLoops

Att tukta en rumpnisse...

Att tukta en rumpnisse...

Inom och utanför föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) frodas en skara av s k skeptiker, som alltmer nedlusar seriösa debattforum och t ex Wikipedia med  tunnelseende och  svepande generaliseringar.  Inte minst försöker de ständigt utöva censur på nätet och annorstädes, genom svartlistning, förtal och mailbombardemang mot redaktörer och bloggare som vågar ha alternativa  uppfattningar eller ens citera eller länka till sådana källor. Att ge efter för sådana påtryckningar är dock att binda ris åt egen rygg.

Jag har tidigare betecknat dessa s k skeptiker som rumpnissar,  något som kan illustreras ur Wikipedia:

Rumpnissar


"De decimeterhöga varelserna är skygga och har svårt att se saker och ting i deras sammanhang. De är, till skillnad från grådvärgar och vildvittror, tämligen harmlösa, även om deras inkompetens kan vara frustrerande för den som råkar på dem. De lever i hålor, och man får se sig för så man inte råkar trampa igenom marken så man fastnar med foten i taket till deras hem, för de kanske inte hjälper en att komma loss, utan betraktar foten som en ny inredningsdetalj. Det vanligaste citatet från en rumpnisse är "Voffor gör di på detta viset?""


Kvar står  emellertid frågan om hur man kan bemöta och hantera rumpnissar. En lämplig utgångspunkt är den skeptiske rumpnissens viktigaste vapen - arrogansen:

Arrogansens syfte är nämligen socialt - inte sakligt. Den som är inställd på ett sakligt resonemang med rumpnissen kommer ohjälpligen känna sig tillfufsad och osäker om han accepterar rumpnissens arrogans - och det är just detta som är syftet. Det är din goda uppfostran som här är din största svaghet och som hindrar dig att möta arrogansen efter förtjänst.

Transaktionsanalysens grunder

Ett användbart sätt att analysera en social situation där människor kommunicerar är den sk transaktionsanalysen: Varje person har åtminstone tre huvudroller som han kan kommunicera utifrån: Förälder, Vuxen och Barn. Hans sätt att kommunicera definierar vilken roll han gör anspråk på.

En Förälder övervakar, kräver,  kontrollerar, betygsätter, kritiserar, ger goda råd, kommenderar osv, medan ett Barn lyder, ber om råd, förklarar  och ursäktar sig,  låter sig betygsättas och kontrolleras osv. Den Vuxne går in i en jämställd och hänsynsfull dialog med sin partner, och där beteendet och rollerna anpassas till situationen och parternas förutsättningar.

Den sociala situationen - där kommunikationen äger rum - kan  utvecklas med kongruenta eller inkongruenta transaktionsmönster: En Förälder som kommunicerar med ett Barn innebär ett kongruent transaktionsmönster, medan t ex två Föräldrar eller två Barn som försöker kommunicera med varandra snabbt hamnar i konflikt: Konflikten handlar då inte om ”sakfrågor” utan om hur själva den sociala situationen ska definieras. Inkongruenta transaktionsmönster lämnar parterna i regel mycket otillfredställda, i fortsatt konflikt och tävlan om hur situationen ska definieras.  En sakfråga kan sällan lösas eller ens diskuteras utan att den sociala situation, i vilken frågan ska hanteras,  är klarlagd. Därför tenderar de flesta situationer så småningom utmynna i kongruenta mönster: antingen en Förälder som talar med ett Barn, eller två Vuxna som talar med varandra.

Arrogansen är rumpnissens försök  att defiiniera situationen, en situation där han själv gör anspråk på rollen som Förälder och därmed lägger en press på motparten att gå in i Barn-rollen; att låta sig kontrolleras, betygsättas, ta emot goda råd, kritiseras, kommenderas. Det säger sig själv att detta sker på ett underförstått  plan. Men de signaler rumpnissen utsänder  lockar personer med god traditionell uppfostran och strävan efter konfliktfritt umgänge att automatiskt inta ”Barn”-rollen i samspelet, något det alltså gäller att undvika.

När väl den sociala situationen är definierad är det oerhört svårt att omdefiniera den. Därför är det av största vikt att redan från ruta ett tillbakavisa rumpnissens arrogans och hänvisa honom till en Vuxenroll, eller i vissa fall en Barn-roll, så att den fortsatta dialogen inte ska behöva föras ur ett underläge, där dialogen är plågsam och förlusten är given.

Ex:

Rumpnissen (F) ; ”Har du några som helst bevis för att dina metoder fungerar?”
Alternativaren:(B) ”Ja, det finns många undersökningar och patienter som .....”
Rumpnissen: (F)”Det där är ju inga riktiga bevis det är bara......”
Alternativaren (B) ”Ja, men......” /redan i försvarställning, har accepterat Barn-rollen, är rökt, mår dåligt, tror inte på sig själv, börjar tappa koncepterna.

En annan väg:

Rumpnissen (F) ; ”Har du några som helst bevis för att dina metoder fungerar?”
Alternativaren (V) : ”Och vad skulle du acceptera som fullgoda bevis?”
Rumpnissen (F) ”Ja, auktoritativa  vetenskapliga undersökningar ...”
Alternativaren (V) ”Och hur borde de vara upplagda för att bevisa något ”?
Rumpnissen (F? V? ) ”Ja, så här och så här, t ex”
Alternativaren (V) ”Och hur många vanliga medicinska metoder menar du har bevisats på det sättet? Ge några exempel! )

Ibland kan Alternativaren tvingas till hårdare tag, för att inte bli påprackad den arrogante rumpnissens försök att definiera situationen:
------
Mailat i veckan: 
Hejsan!  Min fråga rör den vara ni kallar "Himalaya-Salt". Vad jag vill veta är om det verkligen är så klokt att uppmana folk till att dricka saltvatten. Saltvatten torkar ut kroppen kraftigt då kroppen försöker återställa balansen mellan saltet man redan har i kroppen och saltet som tas in via drycken.

Som man lär sig redan i de första naturkunskapskurserna, första året i gymnasiet, så kan det vara direkt skadligt att dricka saltvatten av just denna anledning.

En fråga till som jag kom att tänka på nu i skrivandets stund är om ni tar något som helst ansvar inför de skador som kan uppstå hos era kunder

JJ

SVAR:
Tramsig fråga som är besvarad på otaliga ställen på weben. Man får inte lära sig allt man behöver veta i första årskursen i gymnasiet M vh Ulf

----
OBS att det handlar inte här om någon kunskapssökande som har legitima frågor om produkten, utan just om en rumpnisse som låtsas agera i konsumentintresse, eller med ”debunking”-agenda och som redan anser sig veta allt han behöver. Alternativaren markerar här att han inte accepterar rumpnissens förutsättningar för dialogen: Rumpnissen vill att Alternativaren ska stå till svars, och där rumpnissen anser sig ligga inne med det överlägsna vetandet, gentemot vilket han tänker jämföra Alternativarens svar. Det finns ingen anledning att acceptera detta upplägg av diskussionen.

Risken med att besvara denna typ av frågor - eller rättare sagt påhopp - sakligt och vänligt, är att detta uppfattas som att man accepterar upplägget ”Allvetande Förälder som tillrättaför ett Fogligt Barn.
Det som kan förleda Alternativaren att fastna i detta är hans eget behov av bekräftelse och respekt för sina metoder och kunskaper. Detta bekräftelsebehov är jämte en god uppfostran Alternativarens största svaghet, och måste kontrolleras. Detta är i sin tur enkelt - Alternativaren bör veta att han kommer inte att få någon respekt eller bekräftelse av rumpnissen med detta upplägg. Om inte själva upplägget drastiskt förändras kan han lika gärna ägna sig åt nåt annat än att träta med rumpnissar som tror sig veta bäst.

Det hör till saken att rumpnisse så gott som alltid har en skara påhejare bakom kulisserna, vilka följer, stöttar och ibland följer upp hans torner-spel. Ju mindre belönande rumpnisse finner detta spel - t ex genom att själv bli behandlad som en snorunge - desto större chans att också de andra avskräcks. Om du själv har ambitionen att hålla diskussionen på saklig nivå - glöm det! Rumpnisse kommer inte att ändra sig hur bra argument du än har, han spelar för publiken, inte för dig och egentligen inte för sig själv heller.  Han kommer att dö ovetande.

Se även ”Ovetenskapligt var ordet” sa Bull

Den vitrockade rondellhunden

Robert Hahns granskning av VoF

Se även gärna Bo Z:s kronika i senaste 2000-talets Vetenskap, där han avslöjar chefsskeptikern Dan Larhammars sängkammarförbindelser med läkemedelsindustrin  (finns ej på nätet)

---------

Text: Ulf Brånel
24 mars 2010
Skriv kommentar

Kommentarerna på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5213412 runt rödahund-vaccineringen ger intressanta exempel på rumpnisse-tänkande. Ställs man inför sakliga motargument uppfinner man helt enkelt fakta, och utgår från dessa uppfunna fakta som om de vore verkliga, eller försöker diskreditera meningsmotståndaren med skällsord utan några sakargument alls. (Den angivna länken till SMI tar naturligtvis inte alls upp den fråga diskussionen gäller).

Postat av Ulf den 5 augusti 2012

Särskilt Linda Karlströms blogg på AJ nedlusas med rumpnissar, vars inlägg sällan tillför sakdiskussionen något, och därför refuseras. Läsekretsen kan kanske ändå ha glädje av följande provkarta från senaste månaden, om de nås av rumpnissarnas klagomål över bristande "yttrandefrihet".

Kommentar:

Hur lång tid skall det ta för att det skall gå upp för dig att det är du som har fel. Det är många som reagerar på din propaganda. Det måste du väl erkänna.Någon gång borde du väl stanna upp och tänka efter.

Signatur: Peter

--

Att blanda in sina egna barn i sin propaganda kanske kan vara effektivt men jag tycker det känns tveksammt.

Signatur: Peter

--

Kvasivetenskap och bluff.

Signatur: Peter

Kommentar:

Varför sprida denna vilseledande propaganda? Du förstår inte vad du läser du lurar i fulk en masa dumma idéer.

Signatur: Peter

Kommentar:

Det vore bra om du kunde hålla dig till att ta hand om dina barn istället för att propagera för något som du inte alls förstår. Du måste inse dina begränsningar och sluta sprida dessa feltolkningar och galenskaper som du gör.

Signatur: Peter

Kommentar:

Jag förstår inte hur någon kan missuppfatta i stort sett allt om vacciner på det sätt som Linda Karlström gör. Man måste vara mycket okunnig om man tror på det som hon säger.

Signatur: Peter

Kommentar:

Linda, skulle så gärna veta vilka vetenskapliga källor använder du för att skriva den här. Själv föreslår jag att du skriver bara om dit eget åsikt, och att du blir ganska irriterad om någon kan visa att inte har du rätt. Vill bara påmina dig att det son inte är evidence-baserad betyder absolut ingenting.

Signatur: Anna BjO

--

Kommentar:

Och varför svarar du inte till den där "mamma" som vill veta om hepatit vaccin???

Signatur: Anna BjO

--

---

Kommentar:

Today, the spectrum of antivaccinationists ranges from people who are simply ignorant about science (or ?innumerate? ? unable to understand and incorporate concepts of risk and probability into science-grounded decision making) to a radical fringe element who use deliberate mistruths, intimidation, falsified data, and threats of violence in efforts to prevent the use of vaccines and to silence critics.

Signatur: Anna BjO

--

Fria ordet? Och du tar bort det som jag komenterar?

"Today, the spectrum of antivaccinationists ranges from people who are simply ignorant about science (or ?innumerate? ? unable to understand and incorporate concepts of risk and probability into science-grounded decision making) to a radical fringe element who use deliberate mistruths, intimidation, falsified data, and threats of violence in efforts to prevent the use of vaccines and to silence critics."

Du är bara en gallen tant som inte har något bättre att göra

Signatur: Anna BjO

Kommentar:

Har du ingenting bättre att göra, Linda? Kanske borde du kolla vad B (DIN MAN) gjör i sin ledig tid iställe....

Signatur: grannen

--

Kommentar:

mamma, om hon avstår, och sen kommer hon tillbaka med en hepatit som kommer att förkorta hennes liv minst 10-15 år, skall du tacka Linda Karlström för det? Kanske borde du skaffa info om hepatit och fråga någon läkare iställe för att fråga en kvinna som inte har någon utbildning inom medicinska kunskap

Signatur: Anna BjO

Postat av Ulf (red AJ) den 28 februari 2012

Nej, men jag tvingas finansiera era, via skattsedeln. Att du saknar ord kan bero på att du även saknar läskunnighet: I denna artikel eller på AJs site torde saknas varje referens till kristaller, antropologi (vilket är ett etablerat akademiskt-vetenskapligt område, helt obekant för VoF?) , fjärrskådning eller astrologi. Uppenbarligen är du van att tänka och tala utan kontakt med verkligheten.

Postat av Ulf B den 20 december 2010

Suck , jag saknar ord. lev i er värld av healing, kristaller, antropologi,fjärrskådning och astrologi. ( visste ni att världen skall gå under nästa år, det har Nostradamus sagt ). Men begär för faan inte att jag skall vara med o finansiera era stollerier med mina skattepengar.

Postat av V o F medlem och stolt över det den 16 december 2010

Tack, sign Arg, för din utmärkta illustration av rumpnissars s k debatteknik. M v h

Postat av Ulf den 14 december 2010

Hellre en "arrogant" rumpnisse som vill gott än en luredrejare som säljer öronljus, homeopati och är en direkt fara för människor.

Postat av Arg den 14 december 2010

Annika Dahlqvist har en utmärkt artikelsamling om rumpnissarna på sin blogg: http://tinyurl.com/2wohp53

Ledande rumpnissar är bland annat: Dan Larhammar, Jesper Jerkert, och Hanno Essén. Överrumpnissen är Sven Ove Hansson.

Postat av Rumpnisseätaren den 29 juni 2010

Bo Z:s krönika finns under http://blogg.passagen.se/millimetervagor/?page=1

2009-11-21, -23 o -28.

Postat av Rolf Löfgren den 26 mars 2010
Sök i biblioteket
Sök i hela Alternativjournalens bibliotek
Sök i webshopen
Sök i webshop
Erbjudande

Veckans erbjudande hos www.klokast.se

Denna vecka rekommenderar vi PatrickHolfords :
ImmuneC 120 kap
ImmuneC är ett specifikt stöd för immunförsvaret med potenta antioxidanta ingredienser. Innehåller optimala mängder av C-vitamin och zink tillsammans med extrakt av svart fläder, blåbär och ingefära.

Vi ger 20% rabatt t o m 3:e februari eller så långt lagret räcker. Priset blir endast 182:- inkl moms
ordinarie pris 228:- inkl moms. Frakt & expedition tillkommer.

Titta gärna på våra REA-varor, vi har fyllt på med varor som börjar närma sig bäst före datum. Dessa varor är mycket prisvärda och leverantören påpekar att de är 12 månaders ytterligare hållbarhet
 

Det finns naturligtvis massor mer att titta och handla i vår webbutik. Välkomna till www.klokast.se
 

 


 

Bloggar Mest lästa
1
TBE-vaccin åter aktuellt
2
Det går att träna upp synen
3
Myndigheter och industri fortsätter angripa kosttillskott
4
Demens - ett iatrogent tillstånd?
Sponsrade länkar