Alternativa sätt att värma upp ditt hus

Bor du i ett gammalt hus i Stockholm som använder sig av ett föråldrat system för uppvärmning? Det är inte ovanligt. I många hus i Sverige står en otidsenlig värmepanna och bränner olja, ved eller pellets för att värma upp elementen och bereda varmvatten till kranarna. Dessa pannor släpper samtidigt ut miljöfarliga ämnen i atmosfären. Oljan är värst, men även ved och pelletsbränning har en negativ påverkan på miljön, framför allt genom försurning.

En annan vanlig uppvärmningsmetod är direktverkande el, något som blir betydligt dyrare än att använda sig av ett vattenburet uppvärmningssystem som de ovan nämnda. Dock har inte direktverkande el samma negativa effekt på miljön. Många som har direktverkande el uppger sig dock vilja byta värmekälla, mest på grund av kostnaderna.

Värmepumpar är den moderna lösningen

Något som både blir billigare och dessutom inte har någon negativ miljöpåverkan alls är uppvärmning med värmepump. En värmepump hämtar in värme från den omgivande naturen, antingen från luften, vattnet eller marken. Överallt finns solvärme lagrad, redo att hämtas upp och förvandlas till behaglig inomhustemperatur året runt.

Värmepumpar är framtidens lösning, och är redan standard i moderna hus. Tekniken utvecklas ständigt och blir bara bättre och effektivare. För dig som vill ha ett modernt alternativ till ditt gamla uppvärmningssystem är värmepumpar något för dig. Har du redan ett vattenburet system kan värmepumpen kollas direkt till det, annars kanske en lösning med golvvärme eller ett luftburet system passar bättre.

Bergvärme – effektivast och billigast

Bergvärme är det effektivaste sättet att utvinna värme från naturen. I Stockholm är förutsättningarna för bergvärme perfekta. Här finns mycket solid berggrund med en optimal sammansättning av mineraler som gör det mycket lätt att utvinna energi ur berget. Dessutom är klimatet relativt milt, vilket gör att bergvärme fungerar effektivt året runt.

För att få bergvärme måste det borras ett djupt hål på din tomt, ner i berggrunden. Ju djupare hålet går ner i berget, desto mer värme kan återvinnas. I brunnshålet sticks en så kallad kollektor ner som leder upp värmen till värmepumpen där den förstärks och skickas ut till husets värmesystem. Borrningen och installationen av en bergvärmepump kostar mycket pengar, mellan 100 000:- och 150 000:- i Stockholm. I gengäld får du en betydligt lägre månadskostnad för uppvärmning och en moder lösning som håller för framtiden.

Jord- sjö- och luftvärme

Man kan även vinna energi ur luften, markjorden och vattnet, om du bor nära en sjö. Kostnaderna för att installera  dessa varianter är i regel lägre än för bergvärme, men de är inte fullt så effektiva och kräver ofta ett komplement. Till exempel kan jord- eller sjövärme kombineras med en luftvärmepump.

Byt upp dig till renare energi

Om du vill ha ett modernt, miljövänligt alternativ till din gamla oljepanna, hör av dig till ett företag som säljer och installerar värmepumpar i Stockholm och ta reda på vad som är möjligt att göra utifrån ditt hus och din tomts förutsättningar. Vad du än väljer för värmepump är den helt klart ett bättre alternativ!

3 Jun 2018