Att presentera alternativmedicin för tvivlare

Det finns de som glatt kastar sig över allt som är alternativt bara för sakens skull. Alternativa läkemedel, alternativa skolor, alternativa kläder, allt som inte plöjer på i mittfåran fungerar fint. Dessa människor berömmer sig av att ha ett öppet sinne och vara positivt inställda till nya lösningar. Samtidigt kan vissa av dem ha en ganska långt gående skepsis mot beprövad forskning och vetenskap och förknippar den med konspirationer i syfte att snärja människan. En komplicerad världsbild och livsstil som så klart har både för- nackdelar.

På andra sidan spektrumet av livsåskådningar har vi skeptikerna, de som absolut inte tänker testa en ny medicin förrän effekten är grundligt fastställd i korrekta patientundersökningar och har publicerats i erkända läkartidningar. För dem är alternativmedicin en styggelse, och de som saluför och använder dem är inget annat än ett gäng hippies som borde klippa sig och skaffa jobb.

Det går att se saker från två håll

Det två världarna kommer naturligtvis aldrig att förenas utan denna konflikt speglar bara det som är det centrala hos människan: vi är alla olika. De flesta människor äger dock förmågan att nyansera saker och ting och kanske se saker för vad de verkligen är. Även om man är alternativt lagd kanske man inte behöver tro att vaccin är ett sätt att kontrollera våra hjärnor utan i stället ge sitt barn skydd mot sjukdomar som mässling och polio. Och den som ser med skepsis på alternativmedicin kanske faktiskt ändå kunde öppna ögonen för att vissa metoder faktiskt kan fungera.

En god presentationsteknik

Att övertyga skeptiker om att pröva en alternativ medicin när inget annat fungerar är en i grunden god tanke. Men den kräver ett visst mått av övertalning, och för att övertala någon att gå emot sina principer görs inte utan goda kunskaper i presentationsteknik och retorik. God presentationsteknik innebär att man kan tala på ett övertygande sätt, lugnt och utan stress, och föra ett logiskt och sammanhängande resonemang kring varför den här medicinen faktiskt kan fungera.

Håll dig till vad du vet

Genvägar och blufförsök ska undvikas, om du inte kan bevisa att ”det har funkat för en massa människor” så ska du inte säga det. Du ska hålla dig till vad du vet, vilket innebär att du antagligen får vara beredd på att läsa på en hel del, och att göra det källkritiskt. Du måste kunna hitta tydliga bevis på att medicinen faktiskt kan fungera. Alternativ medicin grundar sig också på naturlagarna, den är inte magisk. Om en medicin inte innehåller något som kan föranleda en att tro att den kan ha läkande egenskaper, är det kanske inte så troligt att den kommer att fungera.

Hjälp till att flytta gränser

Att kunna övertyga människor i syfte att hjälpa dem och få dem att vidga sina vyer är viktigt. Vill du lära dig mer om detta ska du gå en kurs i presentationsteknik. Kurser i retorik och presentationsteknik hålls på många platser i landet, även på universiteten. Genom att lära dig bemästra din röst, tonfall och kroppsspråk kommer du att kunna hjälpa människor som låst sig vid ett visst tankesätt att återfå sin nyfikenhet och upptäcka ”den andra sidan”, vare sig det gäller människor som har låst sig vid det ”alternativa” eller ”förnuftet”.

27 Aug 2018