Ett liv utan fluor?

Fluor är ett ämne som finns i vårt dricksvatten och som vi således dagligen får i oss. Det som du förmodligen dock främst associerar till gällande fluor gäller dina tänder; dels på grund av att det finns i vår tandkräm och dels också genom besöket av en så kallad fluortant som alla över 30 år någon gång fick uppleva under skolgången. Besöket i fråga skedde av en anledning och vi fick vackert skölja den lilla mugg som tilldelades oss då våra tänder blev starkare och mindre mottagliga för kariesangrepp genom detta.

Fluor är effektivt mot just karies och det är också därför som ämnet finns i den tandkräm som vi dagligen använder oss av.

Men - det har under senare år kommit fram en, under stundom, ganska hätsk debatt kring fluor och användandet av detta. Studier visar nämligen att ämnet i fråga ökar risken för cancer - främst hos pojkar som växer - och att det gör oss slöare, tar bort vår energi och kan leda till demens. Elaka tungor vill göra det gällande att den halt av fluor som finns i vårt dricksvatten finns där för att hålla befolkningen i schack och för att kontrollera oss.

Din tandläkare rekommenderar fluor

En konspiratorisk teori som dock motsägs av två stycken faktorer: A) varje tandläkare i Sverige rekommenderar flour då det ger oss starkare, friskare tänder samt minskar risken för kariesangrepp. B) de doser som finns i vår tandkräm och i vårt dricksvatten är så små att de inte skadar oss. För att du ska ta skada av fluor krävs det högre doser och du behöver svälja bra många tuber tandkräm - utan uppehåll - för att du ska lida några risker.

Men, som med allt annat så finns det risker och frågan om fluor är en sådan som skulle må bra av en ordentlig - obunden - utredning där man vänder på varje sten. Att vissa är så pass övertygade om skadligheten kan man inte blunda för och det är en ståndpunkt som måste respekteras.

Väljer man bort fluor så bör man dock vara medveten om att tänderna kommer att ta skada. Det finns inget ämne som har samma egenskaper. Skulle du bo i Stockholm och välja att leva ett liv utan att borsta tänderna med fluortandkräm så kommer du att behöva lägga ett extremt stort fokus på att sköta dina tänder genom borstning (det finns tandkräm utan), genom att rengöra efter varje måltid och genom att, mer frekvent, besöka en tandläkare.

Det senare blir extra viktigt. Säg att du normalt besöker en tandläkare i Stockholm en gång per år för en undersökning. Väljer du bort fluor så bör du - minst - dubbla den intervallen. Det är vår åsikt om detta och säkerligen också en åsikt som delas av din tandläkare.

11 Mar 2018