Mögelskador i hus kan göra dig sjuk

Allt fler människor kämpar med allergier och sjukdomar som är relaterade till mögel i hus. Det går trender i att bygga och renovera med billiga material. Många av dem har tyvärr egenskaper som gör att det lätt uppstår mögelangrepp, till exempel när fasader renoveras utvändigt med cellplastblock.

Mögel i hus kan orsaka huvudvärk, andningsproblem, utslag och klåda, allergiska symtom och förvärrad astma hos dem som redan lider av detta. Framför allt så är det svartmögel som orsakar riktigt svåra besvär, men även andra typer av mögel och svampar kan ge problem.

Har man riktig otur blir besvären så svåra att de inte går bort även om huset saneras eller man flyttar. Därför är det viktigt att agera i tid om man misstänker att det finns mögelproblem i bostaden eller någon annan lokal där man ofta vistas.

Undersök noga vid köp

Om du är på väg att köpa ett nytt hus eller en lägenhet är det väldigt viktigt att du kontrollerar att det inte finns denna typ av skador innan du skriver på kontraktet.

Om du skulle råka köpa ett hus som sedan visar sig ha dolda fel i form av mögelskador kan du kräva att få häva köpet, särskilt om det handlar om mögelskador som suttit på platser som man inte kunnat räkna med att upptäcka vid en besiktning. Dock så är det viktigt att komma ihåg att kraven på besiktning är mycket stränga. Helst så ska du begära att den besiktningsman som du anlitar även gör kontroller för att utesluta att det förekommer mögel i byggnaden.

Lika viktigt är det också att undersöka att det inte finns konstruktioner som kan ge upphov till mögel i efterhand. Ett misstag som många gör är till exempel att isolera vindsutrymmen i äldre hus med plastmaterial och sedan inte bygga in tillräckligt med ventilation. Det är som gjort för att det ska uppstå problem då äldre takkonstruktioner är byggda för att ha god ventilation och kondens lätt kan uppstå om man tätar för mycket.

 

27 Dec 2017