Sanering - en viktig del i ett bättre liv

Vi tänker mer och mer på vad vi äter och vi är mer medvetna om vilken åverkan många giften och ämnen har på oss. Till detta så har även en ökad medvetenhet om vår miljö tillkommit - vi väljer, i en högre utsträckning, bort saker som är skadliga för vår miljö. Vi ställer undan bilen och tar cykeln, vi åker kommunalt, vi väljer köttfria dagar/veckor/år och vi tar varor ur den ekologiska hyllan i affären. Allt detta gör gott för oss själva, för vår omgivning och rent globalt.

I många fall så kan alla dessa tankar på ett renare liv, fritt från gifter, dock handla om att sila mygg och svälja kameler. Det vi tänkte titta närmare på handlar nämligen om gifter - betydligt farligare sådana - som kan finnas i våra hem och som kan vara extremt skadliga. Gifter som vare sig avger någon lukt, som inte syns utan som bara finns där och som du dagligen drar in i dina lungor; andetag som på sikt kan göra dig väldigt sjuk.

Lyckligtvis så finns det hjälp och det finns metoder som skapar en giftfri miljö i hemmet. Vi tänkte här dels visa på hur man upptäcker ämnena/gifterna i fråga och dels också hur man bär sig åt vid själva saneringen.

Sanering av mark, av asbest och av radon

Enklast blir om vi radar upp de gifter som är vanligt förekommande i våra hem och förklarar hur man upptäcker dem samt hur lång processen vid en sanering vanligen brukar vara. Innan dess så skulle vi säga att du definitivt kommer att tjäna på att undersöka ditt hem och vidta åtgärder direkt om halterna skulle visa sig vara farliga. Det är bättre att få misstankar bekräftade direkt än att leva i ovisshet.

  • Radon är det ämne som - näst efter cigarettrökning - ligger bakom flest fall av lungcancer. Du kan inte upptäcka radon genom blotta ögat och det avger heller ingen lukt. Det finns dock andra indikationer som kan du kan hålla utkik efter. Bor du i ett hus byggt av blåbetong eller i ett hus med borrad- eller grävd brunn så finns det en högre risk. Vi anser dock att alla tjänar på att mäta halterna av radon i sina bostäder. Från Strålsäkerhetsmyndigheten så räknar man med att så mycket som 400.000 hus i Sverige har för höga halter av radon. Av dessa är ungefär häften upptäckta och ungefär hälften av de upptäckta har åtgärdats. Mätningen i sin tur påverkar inte alls din boendesituation: man placerar ut små dosor i bostaden och låter dessa ligga under den så kallade eldningsperioden - mellan 30 oktober och 1:a april - och får därefter dessa analyserade. Skulle det handla om för höga värden av radon så genomförs en sanering där man antingen - vanligt i hus av blåbetong - använder sig av mekaniskt ventilation eller där man - om radon finns i vattnet - använder sig av en vattenavskiljare.
  • I grunden är asbest ett väldigt bra byggmaterial - något som gjorde att man använde det flitigt mellan 1940-1970 i Sverige. Det var där man upptäckte att asbest hade andra egenskaper än att enbart vara hållbart, lätt att hantera och stryktåligt - det gav även upphov till väldigt skadliga lungsjukdomar. Det är partiklarna från asbest som är skadliga och det är dessa som måste saneras bort. För; partiklarna av asbest kan även synas i hus idag. Bor du i ett hus uppfört före 1970 så finns det således en ganska stor risk att detta behöver saneras då det kan vara byggt med asbest som material. Både analysen och saneringen ska alltid genomföras av certifierade saneringsföretag som följer Arbetsmiljöverkets strikta regler. Vi ska tillägga att asbest sedan länge är förbjudet att använda som byggmaterial i Sverige.

Marksanering. Planerar du att bygga nytt hus eller sälja av mark för att någon annan ska bygga? Då bör du först och främst säkerställa att marken i fråga är säker att bygga på. Jorden suger upp gifter från bekämpningsmedel, den tar upp alla avgaser och det innebär att det kan finnas massor av gifter, metaller och farliga ämnen (i synnerhet om det handlar om mark i nära anslutning till industriområden). En undersökning av marken bör ske av ett certifierad företag som analyserar alla prover och som upprättar - om så krävs - en saneringskarta samt lämpliga metoder för att sänka halterna av gift/farliga ämnen. Detta sker i samråd med Miljökontoret. Även befintlig bebyggelse - återigen; i nära anslutning till exempelvis industrier - kan vara drabbad och även där är en marksanering möjlig; även om en sådan ofta blir lite krångligare.

19 Dec 2017